Als ondernemer ben je allereerst natuurlijk mens. Je komt jezelf steeds tegen in alles wat je doet. Waarschijnlijk draag je nog wat oude angsten, beperkende overtuigingen en littekens met je mee. Ik in elk geval wel.

Gelukkig zijn er manieren om daarmee te werken. En als je dat doet, dan gebeurt er iets ‘magisch’, wat juist helemaal niet magisch is maar universele realiteit: alles begint in je voordeel te werken. Je ziet je missie helder voor je, beren op de weg veranderen in aaibare knuffeltjes en je dromen komen uit. Huh?

Misschien zet je de lessen die je zelf hebt geleerd in om anderen te ondersteunen. Laat je je eigen transformaties ten goede komen aan het grotere geheel dat we met z’n allen vormen. Want jouw pad en jouw blik zijn uniek en waardevol en kunnen dienen als inspiratie voor anderen die hun eigen weg zoeken.

Het kwam in me op om drie dingen met je te delen die mij immens hebben geholpen. Ze vormen nog steeds de basis van mijn dagelijkse innerlijk werk. Ze zijn onderdeel geworden van mijn ‘way of life’, net zoals ik elke dag eet, tanden poets en slaap. In dit artikel introduceer ik ze kort, en in de komende artikelen licht ik ze één voor één toe. Dit zijn ze:

1) Persoonlijk leiderschap
2) Bewustzijnswerk
3) Meditatie, natuur & stilte

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is je vermogen om je eigen gedrag en reacties te bepalen. Een innerlijke houding te kiezen die ondersteunend is aan jezelf. Keuzes te maken afgestemd op je eigen waarden. In helderheid en harmonie te leven met jezelf en je omgeving. In contact te zijn met je diepste, vrije kern en van daar uit te handelen. Je kunt persoonlijk leiderschap ontwikkelen door je angsten aan te kijken, door te onderkennen hoe je jezelf saboteert en nieuw gedrag aan te leren, en door beperkende overtuigingen te vervangen door helpende overtuigingen.

Bewustzijnswerk

Bewustzijnswerk is innerlijk werk waarin je je bewustzijn verruimt. Dit kan in tamelijk milde vorm middels visualisaties en meditaties, of in sterkere vorm door het innemen van psychedelica (plantmedicijnen zoals ayahuasca en truffels) of ademwerk (mijn persoonlijke favoriet). Bewustzijnswerk geeft je toegang tot dimensies van de werkelijkheid die vanuit je normale denkgeest gesloten blijven. Het maakt je open voor spirituele inzichten en geeft je toegang tot (deels) onbewuste informatie die in je lichaam ligt opgeslagen. Veel mensen moeten een drempel over voordat ze aan bewustzijnswerk beginnen. Ze vinden het moeilijk om de controle los te laten. Ademwerk kan dan een goede ingang zijn, omdat het enerzijds heel veel potentie heeft en je anderzijds makkelijk zelf de intensiteit kunt bijsturen.

Meditatie, natuur & stilte

Ik heb deze drie bij elkaar gezet omdat ze alledrie uitnodigen om te zijn met wat er vanzelf is, en de rest weg te laten. Dat is soms nog een hele kunst. Het kan zo aanlokkelijk zijn om de leegte direct te vullen met gedachten, beweging, geluid enz. Maar in de loop van de tijd heb ik gemerkt dat de stilte juist ging roepen, en dat de natuur haar rijkdom en immense wijsheid juist toont als ik me ervoor beschikbaar maak. Meditatie helpt me om in mildheid te kijken naar alles wat er is. Niet alleen in aangewezen momenten, maar juist als levenshouding.

In de volgende artikelen licht ik per onderdeel toe hoe ik het leerde, wat me dat gebracht heeft en hoe ik het nog steeds toepas. De links komen hieronder te staan zodra de artikelen klaar zijn.