Je ego heeft vele stemmen. Je innerlijk weten heeft er maar één. Maar hoe weet je nou welke spreekt?

Het is een kwestie van ervaring. En de signalen van je lichaam leren (her)kennen. Zowel je ego-stemmen als die van je innerlijk weten gaan namelijk met bepaalde lichaamssensaties gepaard. Ze zijn uniek voor jou en uniek in elk moment, maar je kunt er wel patronen in gaan zien.

Door bewust op onderzoek uit te gaan naar je binnenwereld, leer je langzaamaan onderscheiden wanneer je wijsheid spreekt en wanneer je verleden. Wanneer je helder aanwezig bent en wanneer geleid wordt door impulsen. Wanneer je creatief bent en wanneer reactief. Wanneer je jezelf ondersteunt, en wanneer je jezelf saboteert.

Oefening: jouw innerlijk weten herkennen

Hoe voelt een JA in jouw lichaam? En hoe voelt een NEE?

Denk maar eens aan iets waar je van houdt, iets simpels, zoals een waterval, kwetterende vogeltjes of de geur van het bos na een regenbui. Wat voel je in je lichaam? Doe dit nu.

En denk vervolgens eens aan iets waar je een afkeer van hebt, weer iets simpels, zoals prikkeldraad of iets wat je heel vies vindt. Wat voel je nu in je lichaam? Doe dit nu.

Schrijf je waarnemingen op en schets ze eventueel in een tekening. Doe dit regelmatig. Let ook bij kleine (en steeds grotere) fijne en minder fijne dingen in je leven op wat er in je lichaam gebeurt. Zo leer je je binnenwereld kennen. Vaak zul je merken dat je bij een JA ontspant, en bij een NEE samentrekt. Voel je bij een JA een opening, en bij een NEE iets ‘dichtgaan’. Het is allebei goed!

Dieren

Dieren kunnen feilloos luisteren naar deze signalen van hun lichaam. Zo weet een hert wanneer de omgeving veilig is of hoe een ander dier het met haar voorheeft. Wij als mensen leren het deels af in onze opvoeding, bijvoorbeeld om sociaal beter geaccepteerd te worden of (in ergere gevallen) om de zorg of liefde van onze ouders veilig te stellen.

In de loop van je leven kom je er vaak achter dat je daar ook een enorme prijs voor betaalt. En dan ga je het contact met je binnenwereld herstellen. Dat heeft dan weer direct invloed op je buitenwereld. Zodra je je binnenwereld weer ruimte geeft, op een gezonde manier, beginnen je levensomstandigheden in je voordeel te werken. Good things start to happen. Soms met een knal, zoals relaties die uitgaan, en soms heel geleidelijk.

Alignment

Dit noem je alignment: als je buitenwereld weer past bij je binnenwereld en je steeds minder frictie en conflict ervaart. Niet dat er geen uitdagingen zijn! Maar het gaat om de innerlijke houding waarmee je die allemaal tegemoet treedt.

En soms… weet je het gewoon allemaal even niet. De kunst is om ook daar oké mee te zijn. Daarover meer in het volgende artikel: Angst of intuïtie? Een stappenplan.